Ordinace Stěžery

Centrum integrovaných služeb,
Lipová 380, Stěžery 50321
Ambulance klinické logopedie v přízemí

 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Mišurcová: 721 083 796