Mgr. Vlasta Šimková

Mgr. Kateřina Mišurcová

Mgr. Denisa Konášová

Mgr. Kristýna Koláčná

Mgr. Jana Vacková

Mgr. Denisa Jakubcová

Mgr. Markéta Kuchařová

Mgr. Jana Skořepová

 

Mgr. Vlasta Šimková

 • 1983 ukončení studií na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru učitelství pro první stupeň ZŠ
 • 1984 učitelka prvního stupně základní školy v Polici nad Metují
 • 1985 zahájení studií Speciální pedagogiky, UK Praha
 • 1988 logoped ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, Gerontologická klinika, ORL klinika
 • 1990 zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v oboru klinická logopedie
 • 1991 Privátní praxe klinického logopeda v hrazených zdravotních službách, smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • 2012 Vznik Logoprim s.r.o – Centrum klinické ambulantní logopedie pozice vedoucího klinického logopeda, odborného garanta a jednatelky společnosti.

 

Mgr. Kateřina Mišurcová

Dosažené vzdělání:

 • 1997-2001 Střední zdravotnická škola Trutnov
 • Studijní obor : všeobecná zdravotní sestra, maturitní zk.
 • 2002-2006 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • Studium zakončeno SZZ z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky
 • Získání titulu Mgr.
 • 2016 - Atestační zkouška z klinické logopedie

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2001 LDN Nová Paka- pozice: všeobecná zdravotní sestra
 • 2001 - 2002 Fakultní nemocnice Hradec Králové, odd. dětské chirurgie, traumatologie a urologie
 • Pozice: všeobecná zdravotní sestra u lůžka
 • 2006 - 2007 Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež v Liberci, pozice: speciální pedagog,logoped
 • 2008- 2012 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Jičín
 • Pozice: speciální pedagog, logoped
 • 2012 až doposud Logoprim s.r.o., pracoviště klinické logopedie
 • Pozice: klinický logoped

 

Mgr. Denisa Konášová

Kvalifikace/vzdělání:

 • 2003 - 2006 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní program Speciální pedagogika, obor Péče o smyslově postižené
 • 2006 - 2008 – Masarykova univerzita Brno, studijní obor Logopedie-Surdopedie
 • 2010 - 2013 – Specializační příprava v klinické logopedii
 • 2013 - Atestační zkouška z klinické logopedie

Absolvované kurzy:

 • Odborné kurzy v rámci specializační přípravy (zaměřené na logopedickou diagnostiku a terapii dětí a dospělých)
 • VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém
 • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektraPraktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
 • KUPOZ – stupeň Junior (program pro rozvoj pozornosti)

Dosavadní praxe:

 • 2008 - 2009 – Nestátní zdravotnické zařízení PhDr. Jarmila Karpašová (0,5), Oblastní nemocnice Jičín (0,5) 2009 – 02/20014 – Oblastní nemocnice Jičín (1,0) – ORL oddělení, Neurologické oddělení, Rehabilitační oddělení nemocnice Nový Bydžov
 • 2014 – současnost – Logoprim s.r.o. Centrum klinické logopedie

Aktivity a zájmy:

 • Sport - joga, taichi, spinning, četba, hudba, kultura, zvířata, seberozvoj

 

Mgr. Kristýna Koláčná

Vzdělání

 • Připravuje se...

Zaměstnání: 

 • Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.

 

Mgr. Jana Vacková

Kvalifikace/vzdělání:

 • 2011 - 2014 – Bakalářské studium: Univerzita Hradec Králové, obor Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace
 • 2014 - květen 2016 – Navazující magisterské studium: Univerzita Hradec Králové, obor Speciální pedagogika – logopedie
 • únor 2017 - doposud – Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie

Absolvované praxe a stáže:

 • Pardubická krajská nemocnice Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 • Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o., Hradec Králové
 • Asistenční logopedická služba u ženy s fatickou poruchou ve spolupráci s klinickou logopedkou
 • Naše logopedie s.r.o. Olomouc

Dosavadní praxe:

 • červen 2016 - srpen 2017 – Logoped ve zdravotnictví, oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 • září 2017 až dosud – Logoped ve zdravotnicví – Logoprim s.r.o.

 

Mgr. Denisa Jakubcová

Vzdělání:

 • 2007 – 2011 - Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně.
 • 2011 – 2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta -  magisterské studium

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví – Logoprim s.r.o.

Kurzy:

 • Základy znakového jazyka, Olomouc- ukončeno závěrečnými zkouškami, Osvědčení o rekvalifikaci
 • Kurz záchranářského minima
 • Kurz Myofunkční terapie I. – Logo klinika , Brno
 • Kurz Základní normy zdravotnických znalostí, Červený kříž, Olomouc
 • Kurz Afázie I, Olomouc
 • Kurz Afázie II, Olomouc

 

Mgr. Markéta Kuchařová

Vzdělání

 • 2011 – 2016 - UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Logopedie
 • 2007 – 2011 - Gymnázium Boskovice
 • 2012 – 2015 - Kurz znakového jazyka, Oblastní unie neslyšících Olomou

Zaměstnání

 • 2016 – dosud - Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.