Náš Tým

Mgr. Vlasta Šimková

Mgr. Vlasta Šimková
Mgr. Kateřina Mišurcová

Mgr. Kateřina Mišurcová
Mgr. Denisa Konášová

Mgr. Denisa Konášová
Mgr. Kristýna Koláčná

Mgr. Kristýna Koláčná
Mgr. Jana Vacková

Mgr. Jana Vacková
Mgr. Denisa Jakubcová

Mgr. Denisa JakubcováMgr. Jana Skořepová

Mgr. Jana Skořepová

Mgr. Vlasta Šimková

 • 1983 ukončení studií na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru učitelství pro první stupeň ZŠ
 • 1984 učitelka prvního stupně základní školy v Polici nad Metují
 • 1985 zahájení studií Speciální pedagogiky, UK Praha
 • 1988 logoped ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, Gerontologická klinika, ORL klinika
 • 1990 zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v oboru klinická logopedie
 • 1991 Privátní praxe klinického logopeda v hrazených zdravotních službách, smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • 2012 Vznik Logoprim s.r.o – Centrum klinické ambulantní logopedie pozice vedoucího klinického logopeda, odborného garanta a jednatelky společnosti.

Mgr. Kateřina Mišurcová

Dosažené vzdělání:

 • 1997-2001 Střední zdravotnická škola Trutnov
 • Studijní obor : všeobecná zdravotní sestra, maturitní zk.
 • 2002-2006 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • Studium zakončeno SZZ z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky
 • Získání titulu Mgr.
 • 2016 - Atestační zkouška z klinické logopedie

Pracovní zkušenosti:

 • 2001 LDN Nová Paka- pozice: všeobecná zdravotní sestra
 • 2001 - 2002 Fakultní nemocnice Hradec Králové, odd. dětské chirurgie, traumatologie a urologie
 • Pozice: všeobecná zdravotní sestra u lůžka
 • 2006 - 2007 Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež v Liberci, pozice: speciální pedagog,logoped
 • 2008- 2012 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Jičín
 • Pozice: speciální pedagog, logoped
 • 2012 až doposud Logoprim s.r.o., pracoviště klinické logopedie
 • Pozice: klinický logoped

Mgr. Denisa Konášová

Kvalifikace/vzdělání:

 • 2003 - 2006 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní program Speciální pedagogika, obor Péče o smyslově postižené
 • 2006 - 2008 – Masarykova univerzita Brno, studijní obor Logopedie-Surdopedie
 • 2010 - 2013 – Specializační příprava v klinické logopedii
 • 2013 - Atestační zkouška z klinické logopedie

Absolvované kurzy:

 • Odborné kurzy v rámci specializační přípravy (zaměřené na logopedickou diagnostiku a terapii dětí a dospělých)
 • VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém
 • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektraPraktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
 • KUPOZ – stupeň Junior (program pro rozvoj pozornosti)

Dosavadní praxe:

 • 2008 - 2009 – Nestátní zdravotnické zařízení PhDr. Jarmila Karpašová (0,5), Oblastní nemocnice Jičín (0,5) 2009 – 02/20014 – Oblastní nemocnice Jičín (1,0) – ORL oddělení, Neurologické oddělení, Rehabilitační oddělení nemocnice Nový Bydžov
 • 2014 – současnost – Logoprim s.r.o. Centrum klinické logopedie

Aktivity a zájmy:

 • Sport - joga, taichi, spinning, četba, hudba, kultura, zvířata, seberozvoj

Mgr. Kristýna Koláčná

Vzdělání

 • Připravuje se...

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.

Mgr. Jana Vacková

Kvalifikace/vzdělání:

 • 2011 - 2014 – Bakalářské studium: Univerzita Hradec Králové, obor Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace
 • 2014 - květen 2016 – Navazující magisterské studium: Univerzita Hradec Králové, obor Speciální pedagogika – logopedie
 • únor 2017 - doposud – Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie

Absolvované praxe a stáže:

 • Pardubická krajská nemocnice Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 • Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o., Hradec Králové
 • Asistenční logopedická služba u ženy s fatickou poruchou ve spolupráci s klinickou logopedkou
 • Naše logopedie s.r.o. Olomouc

Dosavadní praxe:

 • červen 2016 - srpen 2017 – Logoped ve zdravotnictví, oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 • září 2017 až dosud – Logoped ve zdravotnicví – Logoprim s.r.o.

Mgr. Denisa Jakubcová

Vzdělání:

 • 2007 – 2011 - Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně.
 • 2011 – 2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - magisterské studium

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví – Logoprim s.r.o.

Kurzy:

 • Základy znakového jazyka, Olomouc- ukončeno závěrečnými zkouškami, Osvědčení o rekvalifikaci
 • Kurz záchranářského minima
 • Kurz Myofunkční terapie I. – Logo klinika , Brno
 • Kurz Základní normy zdravotnických znalostí, Červený kříž, Olomouc
 • Kurz Afázie I, Olomouc
 • Kurz Afázie II, Olomouc