Náš Tým

Mgr. Vlasta Šimková

Mgr. Vlasta Šimková
Mgr. Kateřina Lindová

Mgr. Kateřina Lindová
Mgr. Kristýna Koláčná

Mgr. Kristýna Koláčná
Mgr. Denisa Popelářová

Mgr. Denisa Popelářová
Mgr. Jana Skořepová

Mgr. Jana Skořepová
Mgr. Martina Silná

Mgr. Martina Silná

Mgr. Vlasta Šimková

 • 1983 ukončení studií na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oboru učitelství pro první stupeň ZŠ
 • 1984 učitelka prvního stupně základní školy v Polici nad Metují
 • 1985 zahájení studií Speciální pedagogiky, UK Praha
 • 1988 logoped ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, Gerontologická klinika, ORL klinika
 • 1990 zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v oboru klinická logopedie
 • 1991 Privátní praxe klinického logopeda v hrazených zdravotních službách, smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • 2012 Vznik Logoprim s.r.o – Centrum klinické ambulantní logopedie pozice vedoucího klinického logopeda, odborného garanta a jednatelky společnosti.

Mgr. Kateřina Lindová

Dosažené vzdělání:

 • 1997-2001 Střední zdravotnická škola Trutnov
 • Studijní obor : všeobecná zdravotní sestra, maturitní zk.
 • 2002-2006 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • Studium zakončeno SZZ z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky
 • Získání titulu Mgr.
 • 2016 - Atestační zkouška z klinické logopedie

Pracovní zkušenosti:

 • 2001 LDN Nová Paka- pozice: všeobecná zdravotní sestra
 • 2001 - 2002 Fakultní nemocnice Hradec Králové, odd. dětské chirurgie, traumatologie a urologie
 • Pozice: všeobecná zdravotní sestra u lůžka
 • 2006 - 2007 Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež v Liberci, pozice: speciální pedagog,logoped
 • 2008- 2012 Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Jičín
 • Pozice: speciální pedagog, logoped
 • 2012 až doposud Logoprim s.r.o., pracoviště klinické logopedie
 • Pozice: klinický logoped

Mgr. Kristýna Koláčná

Vzdělání

 • Připravuje se...

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.

Mgr. Denisa Popelářová

Vzdělání:

 • 2007 – 2011 - Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně.
 • 2011 – 2016 - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - magisterské studium

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví – Logoprim s.r.o.

Kurzy:

 • Základy znakového jazyka, Olomouc- ukončeno závěrečnými zkouškami, Osvědčení o rekvalifikaci
 • Kurz záchranářského minima
 • Kurz Myofunkční terapie I. – Logo klinika , Brno
 • Kurz Základní normy zdravotnických znalostí, Červený kříž, Olomouc
 • Kurz Afázie I, Olomouc
 • Kurz Afázie II, Olomouc

Mgr. Jana Skořepová

Vzdělání

 • Připravuje se...

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.

Mgr. Martina Silná

Vzdělání

 • Připravuje se...

Zaměstnání:

 • Logoped ve zdravotnictví - Logoprim s.r.o.