Ordinace Stěžery

Centrum integrovaných služeb,
Lipová 380, Stěžery 50321
Ambulance klinické logopedie v přízemí

Kontakt: Mgr. Kateřina Lindová: 721 083 796